Harmonogram soutěže 2023

Vážení a milí příznivci sólového zpěvu,
 

velice nás těší Váš zájem o účast na 8. ročníku regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA 2023 a věříme, že se nám tento ročník festivalu podaří opět zdárně připravit a realizovat.

Dovolte nám poskytnout základní informace o časovém rozvrhu soutěže, která se uskuteční v pátek 28. dubna 2023 v budově Lidové konzervatoře,    Wattova 5, Ostrava-Přívoz. Vzhledem k tomu, že se přihlásil vysoký počet soutěžících, rozdělili jsme soutěž na 2 části.

Aproximativní časový harmonogram:


08.00-09.00    hod.    prezence účastníků 1. a 2. věkové kategorie - 1. část soutěže

09.00-11.30    hod.    zahájení festivalu - 1. část soutěže

11.30-12.45    hod.    přestávka, porada odborné poroty

11.30-12.45    hod.    prezence účastníků 3. až 10. kategorie - 2. část soutěže                                                                                                     

12.45-13.00    hod.    vyhlášení vítězů z 1. části soutěže

13.00-15.00    hod.    2. část soutěže - 3. až 10. kategorie

15.00-15.30    hod.    porada odborné poroty a vyhlášení vítězů z 2. části soutěže

 

Budete-li potřebovat další informace, volejte na tel. čísla 596 626 891 nebo 603 289 098. Velice se na Vás těšíme a věříme, že 8. ročník festivalu bude opět přátelským setkáním milovníků zpěvu a písňové tvorby.

 

Se srdečným pozdravem

 

 

                                                            Mgr. Miloslava Soukupová

                                                                     ředitelka LKMŠ