Harmonogram soutěže 2021

Vážení a milí příznivci sólového zpěvu,
 

velice nás těší Váš zájem o účast na 6. ročníku regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA 2021 a děkujeme, že jste akceptovali náhradní termín vzhledem ke koronavirové  situaci v 1. pololetí roku 2021. Věříme, že se nám tento ročník festivalu podaří zdárně připravit a realizovat.

Dovolte nám poskytnout základní informace o časovém rozvrhu soutěže, která se uskuteční v pátek 5. listopadu 2021 v budově Lidové konzervatoře, Wattova 5 v Ostravě-Přívoze.

Aproximativní časový harmonogram (bude včas upresněn):

08.00-09.00                prezence účastníků 1., 2. a 9. kategorie

09.00-09.10                zahájení 1. části festivalu

09.10-11.30                soutěž účastníků 1., 2. a 9. kategorie

11.30-12.00                porada odborné poroty, vyhlášení vítězů 1., 2. a 9. kategorie

12.00-13.00                prezence účastníků 3., 4., 5. a 8. kategorie 

13.00-13.10                zahájení 2. části festivalu

13.10-14.45                soutěž účastníků 3., 4., 5. a 8. kategorie                                                                                                                                   

14.45-15.00                porada odborné poroty

15.00                          vyhlášení vítězů 3., 4., 5. a 8. kategorie

 

Budete-li potřebovat další informace, volejte na tel. čísla 596 626 891 nebo 603 289 098. Velice se na Vás těšíme a věříme, že 6. ročník festivalu bude opět přátelským setkáním milovníků zpěvu a písňové tvorby. Připomínáme však, že se vše bude řídit aktuálními nařízeními vlády ČR a příslušné krajské hygienické stanice.

 

Se srdečným pozdravem

 

 

                                                            Mgr. Miloslava Soukupová

                                                                     ředitelka LKMŠ