Předpokládaný harmonogram soutěže 2020

 8.30  –  9.00    prezence účastníků 1., 2. a 3. kategorie
 9.00  –  9.10    slavnostní zahájení 1. části festivalu

 9.10 – 12.30    soutěž účastníků 1., 2. a 3. kategorie
12.30 – 13.30   přestávka, porada odborné poroty

13.30 – 13.45    slavnostní vyhlášení vítězů 1., 2. a 3. kategorie

13.00 – 13.45    prezence účastníků 4., 5., 8. a 9. kategorie
13.45 – 13.55    slavnostní zahájení 2. části festivalu
13.55 – 15.00    soutěž účastníků 4., 5., 8. a 9. kategorie
15.00 – 15.30    přestávka, porada odborné poroty

            15.30    slavnostní vyhlášení vítězů 4., 5., 8. a 9. kat., závěr festivalu