Harmonogram soutěže 2022

Vážení a milí příznivci sólového zpěvu,
 

velice nás těší Váš zájem o účast na 7. ročníku regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA 2022 a věříme, že se nám tento ročník festivalu podaří opět zdárně připravit a realizovat.

Dovolte nám poskytnout základní informace o časovém rozvrhu soutěže, která se uskuteční v pátek 20. května 2022 v budově Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz. Vzhledem k tomu, že se přihlásil vysoký počet soutěžících, rozdělili jsme soutěž na 2 části.

Aproximativní časový harmonogram:

08.00-09.00                prezence účastníků 1. a 2. kategorie

09.00-09.10                zahájení 1. části festivalu

09.10-11.30                soutěž účastníků 1. a 2. kategorie

11.30-12.00                porada odborné poroty, vyhlášení vítězů 1. a 2. kategorie

12.00-13.00                prezence účastníků 3., 4., 5., 8. a 9. kategorie

13.00-13.10                zahájení 2. části festivalu

13.10-15.00                soutěž účastníků 3., 4., 5., 8. a 9. kategorie                                                                                                                                

15.00-15.20                porada odborné poroty

15.20                          vyhlášení vítězů 3., 4., 5., 8. a 9. kategorie

 

Budete-li potřebovat další informace, volejte na tel. čísla 596 626 891 nebo 603 289 098. Velice se na Vás těšíme a věříme, že 7. ročník festivalu bude opět přátelským setkáním milovníků zpěvu a písňové tvorby.

 

Se srdečným pozdravem

 

 

                                                            Mgr. Miloslava Soukupová

                                                                     ředitelka LKMŠ