Předběžný harmonogram

25.04.2018 10:46

Festival se uskuteční v pátek 11. května. Program bude následující:

  8.30  –  9.00     prezence účastníků 1., 2. a 3. kategorie
  9.00  –  9.10     slavnostní zahájení 1. části festivalu
  9.10 – 12.00     soutěž účastníků 1., 2. a 3. kategorie
12.00 – 13.30     přestávka, porada odborné poroty
13.30 – 13.45     slavnostní vyhlášení vítězů 1., 2. a 3. kategorie

13.00 – 13.30    prezence soutěžících ve 4., 5., 8. a 9. kategorii
13.50 – 14.00    slavnostní zahájení 2. části festivalu
14.10 – 15.15    soutěž účastníků 4., 5., 8. a 9. kategorie
15.15 – 15.45    přestávka, porada odborné poroty
            15.45    slavnostní vyhlášení vítězů 4., 5., 8. a 9. kategorie, závěr festivalu