Mgr. Josef Fryščák

Mgr. Josef Fryščák

    Mgr. Josef Fryščák je externím pedagogem hudebního oddělení Lidové konzervatoře v oboru sólový zpěv od roku 1975 (v letech 1982–1990 zde pracoval s interním úvazkem).Vystudoval Vyšší hudebně-pedagogickou školu v Ostravě ve třídě profesora Rudolfa Vaška (absolutorium r. 1958) a Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni pod vedením prof. Antona Dermoty (absolutorium r. 1972); účastnil se Musikseminar Weimar (v roce 1965 u prof. Lotte Schöne, v roce 1967 u prof. Willi Domgrafa–Fassbaendera, a v letech 1986–1988 u prof. Pavla Lisiciana).
     V letech 1974–1982 byl sólistou opery Slezského divadla v Opavě a v letech 1985–1986 a 1995–1997 hostoval v operním souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. V letech 1990–2003 působil jako odborný asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
     Od roku 1990 do roku 2011 úzce spolupracoval jako hlasový pedagog s Ostravským dětským sborem při ZUŠ E. Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory (sbormistr Milan Chromík) a podílel se na dobré hlasové úrovni tělesa, která se stala základem úspěchů dosahovaných na celostátních i mezinárodních oborových soutěžích a koncertních vystoupeních.
Vytvořil řadu scénářů hudebních a hudebně-literárních pořadů, včetně scénářů výchovných koncertů, na jejichž realizaci se podílel mluveným slovem i jako zpěvák. Během působení na katedře hudební výchovy vydal skriptum Co je hlasová elementaristka (Ostravská univerzita, r. 1995) a skriptum s videosnímkem Hlasová výchova dítěte (Ostravská univerzita, r. 1998). Z němčiny přeložil odbornou publikaci Frederick Husler, Yvonne Rodd-Marling: Singen (Zpěv),vydanou v r. 1995.
V roce 2006 obdržel od hejtmana Moravskoslezského kraje Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.