Mgr. Zdeněk Tofel

Mgr. Zdeněk Tofel

   Působí léta jako hudební redaktor, ale i pedagog a hudebník. Jeho praxe je spojena zejména s činností v Českém rozhlase Ostrava, svými pořady přispívá také do vysílání stanice Vltava a Dvojka. Jeho žánrové rozpětí je velice široké - od lidové písně a hudby přes world music, jazz, ethno jazz až k popu a rocku. Zde zúročuje své zkušenosti z praktického muzikantského života i studia hudby a českého jazyka na Pedagogické fakultě v Ostravě. 

   Hra na housle ho provázela od dětských let, samostatně ji studoval rovněž na Lidové konzervatoři. Zájem o hudební folklór jej provází po celou praxi, v cimbálové muzice Valašský vojvoda působí dodnes jako umělecký vedoucí, houslista a zpěvák. Během 70. a v 80. let 20. stol. hrál jako kytarista pop a rock v amatérských skupinách Trifid, Syntéza, Krakatit a pak profesionálně v triu Ivana Obračaje.

  Vyučoval na střední škole a na základních uměleckých školách v regionu. Působil rovněž jako odborný asistent hudební katedry na Ostravské univerzitě. V Českém rozhlase Ostrava pracuje více než 25 let jako hudební redaktor a hudební režisér; externě pracoval i pro Rádio Proglas, průběžně spolupracuje s TV NOE. Český rozhlas léta reprezentuje v odborné porotě Mezinárodní soutěže nahrávek hudebního folkloru pod záštitou EBU - Grand Prix Svetozára Stračinu v Slovenském rozhlase RTVS Bratislava. Je autorem a moderátorem řady koncertních pořadů, je rovněž hlavním organizátorem, dramaturgem i moderátorem mezinárodního festivalu Souznění. Dlouhodobě spolupracuje s Folklorním sdružením ČR, především jako lektor a odborný porotce soutěže dětských Zpěváčků a více než 15 let natáčel jako hudební režisér finále Zpěváčků ve Velkých Losinách.

   Rozsáhlá je rovněž publikační činnost Mgr. Zdeňka Tofela v odborných časopisech (Folklor, Hit Box, Národopisná revue...), ale také v tuzemských novinách, kam přispívá do hudebních a kulturních rubrik.