Mgr. Miloslava Soukupová

Mgr. Miloslava Soukupová

Vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu,
ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o.

Telefon: +042 603 289 098,

E-mail: soukupova@lkms.cz

 

 

    Miloslava Soukupová vystudovala Státní konzervatoř v Praze a Ostravě, obor sólový zpěv ve třídách profesorky Běly Chalabalové a profesorky Vlasty Danielové. Později vystudovala teorii kultury na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a poté na stejné univerzitě absolvovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě.

    Výukou zpěvu se zabývá po celou svoji praxi, svoje posluchače vede v oborech sólový a komorní zpěv, specializuje se na výuku rockového, jazzového, popového i klasického zpěvu a rovněž na terapii balbutiků zpěvem.

    V roce 1991 založila v Ostravě Múzickou školu, kterou od počátku řídí. Základní ideou této unikátní školy je myšlenka, že každý člověk, jakkoli handicapovaný, má právo na umělecké prožitky, a má mít tudíž i stejnou možnost věnovat se uměleckým oborům jako lidé bez handicapu. Právě při práci v Múzické škole mohla zúročit všechny své zkušenosti z minulých let – nejen pedagogické, ale i tvůrčí a organizační. Ráda vzpomíná na svoji práci ve vedení ostravské pobočky České hudební mládeže, stejně jako na své členství v Ženském komorním sboru Františka Háby. O svých zkušenostech se vzděláváním zdravých a handicapovaných posluchačů, o jejich integraci, o nejvhodnějších způsobech jejich výuky často přednáší na nejrůznějších fórech. Je pravidelně členkou uměleckých porot, účastní se rovněž odborných pedagogických a speciálně-pedagogických setkání a konferencí.

    V současné době pracuje jako ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, příspěvkové organizace. Je nositelkou řady významných ocenění.