Vážení přátelé zpěvu,

v březnu tohoto roku jsme Vám zaslali pokyny k  6. ročníku regionálního festivalu  v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA 2021. Vzhledem  k epidemiologické situaci se však naše představa o uspořádání akce v jarním čase rozpadla. Požádaji jsme proto našeho zřizovatele (SMO) o změnu termínu na podzim t. r. a velmi bychom si přáli, aby se festival skutečně uskutečnil. Je určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově uznávaného skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k účasti.

Soutěžní den je je stanoven na pátek 5. listopadu 2021 v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., Wattova ul. č. 5, 702 00  Ostrava-Přívoz. Přihlášky odevzdejte do 22. října 2021, buď v písemné podobě na přiloženém formuláři, nebo olektronicky na www.o-cenu-leose-janacka.cz.

Věříme, že 6. ročník festivalu bude opět přátelským setkáním milovníků zpěvu a písňové tvorby.

Přejeme Vám zdraví, optimistickou mysl a hlavně - těšíme se na Vás.

Vše dobré přeje Vaše Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o. 

 

Lidová píseň a Leoš Janáček patří k sobě

 

Ostrava nepochybně má – a vždy měla – obrovský tvůrčí a umělecký potenciál, který vycházel z přirozené hudebnosti obyvatel regionu. Potřeba vyjadřovat se hudebně, ať už zpěvem či prostřednictvím nějakého nástroje, nezaniká, právě naopak. Proto jsme náš festival založili a v této tradici chceme pokračovat. Právě touto cestou chceme umožnit amatérským zpěvákům, aby zdravě a kultivovaně mohli změřit své síly a schopnosti a poslechli si jiné zpěváky.

Festival je opět určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově  uznávaného  hudebního  skladatele a folkloristy Leoše Janáčka.                              

6. ročník se uskuteční v listopadu 2021 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ul. č. 5 v Ostravě-Přívoze. 

Jednotícím tématem našeho festivalu je již tradičně lidová píseň a tvorba vynikajícího a světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Byl to právě on, kdo neopakovatelným způsobem ve svých písňových cyklech lidovou píseň uchoval, oslavil a svým klavírním doprovodem geniálně rozvinul. Právě setkání s Janáčkovou písňovou tvorbou může být pro mnohé účastníky sice náročné, ale také inspirující. Rádi bychom jim během festivalu umožnili kontakt s profesionálními pěvci. Cenná pro mnohé účastníky jistě bude i možnost vyměnit si zkušenosti z výuky zpěvu, srovnání pěveckých technik či dalších zkušeností.

 

Cíle festivalu

 • důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a hold jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných
 • širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace
 • propagace města Ostravy v oblasti kultury a umění

 

Popis projektu

Šestý ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O cenu Leoše Janáčka 2021 je unikátní šíří soutěžních věkových kategorií, zapojuje handicapované občany a seniory. Navíc nabízí – díky účasti renomovaných pěvců a pedagogů v odborné porotě - možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící mají možnost získat také nové pěvecké zkušenosti a  kontakty.

Festival je soutěžní a jednokolový. Účastníci soutěží v deseti kategoriích, v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude podle potřeby připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, šanson, jazzová a populární píseň, operní, operetní a muzikálová árie) s vlastním doprovodem. Upozorňujeme, že písně Leoše Janáčka musí bý provedeny v originální tónině se všemi slokami.

 

Termín a místo konání

Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz v pátek 5. listopadu 2021 v celodenním režimu podle časového harmonogramu, který bude zpracován na základě přijatých přihlášek.

 

Soutěžní kategorie

Všechny kategorie jsou určeny výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují, ani nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

 1. kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
 2. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
 3. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
 4. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let
 5. kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
 6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
 7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
 8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
 9. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let
 10. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
   

Soutěžní repertoár

    Kategorie 1. – 10.

 

       Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 • Jednu povinnou lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka (výběr ze sbírek Moravská lidová poesie v písních, Ukvalská lidová poesie, Slezské písně),
 • Jednu volitelnou vokální skladbu (lidovou píseň, umělou píseň, operní árii, operetní a muzikálovou árii, šanson, jazzovou a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Soutěžní podmínky

 1. Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované občany tato povinnost není vyžadována.
 2. Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině a se všemi slokami. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
 3. Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.
 4. Všichni přihlášení účastníci jsou povinni zúčastnit se dopolední i odpolední části podle rozpisu kategorií.

           

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota je složena z odborníků.

 

Realizační tým

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková       umělecká ředitelka a autorka festivalu

Mgr. Miloslava Soukupová             vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu, webeditorka festivalových stránek, ředitelka LKMŠ, p. o.

Ing. Robert Tovarňanský                produkční festivalu

Bc. Veronika Weiserová                 tajemnice soutěže, vedoucí Múzické školy                                                  

Johana Andilová                             asistentka soutěže, personaliska LKMŠ             

Denisa Machotková                        asistentka soutěže

Jarmila Golasová                            asistentka soutěže

Mgr. Zdeněk Pěček                         korepetitor

 

Přihlášení

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím níže přiložené přihlášky v pdf, kterou musí vyplněnou zaslat na adresu Lidové konzervatoře (Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., Wattova 5, Ostrava-Přívoz) nejpozději do 22. října 2021. Obratem obdrží upřesňující informace a další pokyny.

K dispozici je rovněž elektronická přihláška, která je součástí tohoto webu - najdete ji z de.

          

  Přihláška do 6. ročníku