Vážení přátelé zpěvu,

na základě včerejšího prohlášení vlády České republiky bude od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií covid-19. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve  vnějších prostorech.

Bohužel, toto nařízení vlády ČR již podruhé ruší náš 6. ročník regionálního festivalu amatérského sólového zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA, protože termín konání spadá do vyhlášeného nouzového stavu. Vzniklé situace je nám velmi líto, nicméně nařízení vlády respektujeme, vždyť zdraví všech účastníků jak ze strany soutěžících, tak odborné komise a pedagogů, je nejdůležitější. Oznamujeme proto, že 6. ročník festivalu O CENU LEOŠE JANÁČKA pro rok 2020 definitivně rušíme a budeme věřit, že se společně setkáme na jaře nadcházejícího roku.

Přejeme Vám zdraví, optimistickou mysl a hlavně - nepřestávejte zpívat.

Vše dobré přeje Vaše Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o. 

 

Lidová píseň a Leoš Janáček patří k sobě

 

Ostrava nepochybně má – a vždy měla – obrovský tvůrčí a umělecký potenciál, který vycházel z přirozené hudebnosti obyvatel regionu. Potřeba vyjadřovat se hudebně, ať už zpěvem či prostřednictvím nějakého nástroje, nezaniká, právě naopak. Proto jsme náš festival založili a v této tradici chceme pokračovat. Právě touto cestou chceme umožnit amatérským zpěvákům, aby zdravě a kultivovaně mohli změřit své síly a schopnosti a poslechli si jiné zpěváky.

Festival je opět určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově  uznávaného  hudebního  skladatele a folkloristy Leoše Janáčka.                              

6. ročník se uskuteční v říjnu 2020 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ul. č. 5, v Ostravě-Přívoze. 

Jednotícím tématem našeho festivalu je již tradičně lidová píseň a tvorba vynikajícího a světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Byl to právě on, kdo neopakovatelným způsobem ve svých písňových cyklech lidovou píseň uchoval, oslavil a svým klavírním doprovodem geniálně rozvinul. Právě setkání s Janáčkovou písňovou tvorbou může být pro mnohé účastníky sice náročné, ale také inspirující. Rádi bychom jim během festivalu umožnili kontakt s profesionálními pěvci. Cenná pro mnohé účastníky jistě bude i možnost vyměnit si zkušenosti z výuky zpěvu, srovnání pěveckých technik či dalších zkušeností.

 

Cíle festivalu

 • důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a hold jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných
 • širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace
 • propagace města Ostravy v oblasti kultury a umění

 

Popis projektu

Šestý ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O cenu Leoše Janáčka 2020 je unikátní šíří soutěžních věkových kategorií, zapojuje handicapované občany a seniory. Navíc nabízí – díky účasti renomovaných pěvců a pedagogů v odborné porotě - možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící mají možnost získat také nové pěvecké zkušenosti a  kontakty.

Festival je soutěžní a jednokolový. Účastníci soutěží v deseti kategoriích, v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude podle potřeby připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, šanson, jazzová
a populární píseň, operní, operetní a muzikálová árie) s vlastním doprovodem.

 

Termín a místo konání

Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz v pátek 16. října 2020 v celodenním režimu podle časového harmonogramu, který bude zpracován na základě přijatých přihlášek.

 

Soutěžní kategorie

Všechny kategorie jsou určeny výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují, ani nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

 1. kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
 2. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
 3. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
 4. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let
 5. kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
 6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
 7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
 8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
 9. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let
 10. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
   

Soutěžní repertoár

    Kategorie 1. – 10.

 

       Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 • Jednu povinnou lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka (výběr ze sbírek Moravská lidová poesie v písních, Ukvalská lidová poesie, Slezské písně)
 • Jednu volitelnou vokální skladbu (lidovou píseň, umělou píseň, operní árii, operetní a muzikálovou árii, šanson, jazzovou a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Soutěžní podmínky

 1. Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované občany tato povinnost není vyžadována.
 2. Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
 3. Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.
 4. Všichni přihlášení účastníci jsou povinni zúčastnit se dopolední i odpolední části podle rozpisu kategorií.

           

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota je složena z odborníků.

 

Realizační tým

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková       umělecká ředitelka a autorka festivalu

Mgr. Miloslava Soukupová            ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, p. o,
                                                      vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu

Mgr. Dana Havlenová                    vedoucí Lidové konzervatoře a webeditorka festivalových stránek                                                   

Ing. Kateřina Theuerová               tajemnice soutěže

Ing. Robert Tovarňanský               produkční soutěže 

Bc. Veronika Weiserová                asistentka soutěže                    

Denisa Machotková                       asistentka soutěže

Alena Vyskočilová                         asistentka soutěže

Mgr. Zdeněk Pěček                        korepetitor

 

Přihlášení

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím níže přiložené přihlášky v pdf, kterou musí vyplněnou zaslat na adresu Lidové konzervatoře (Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., Wattova 5, Ostrava-Přívoz) nejpozději do konce května 2020. Obratem obdrží upřesňující informace a další pokyny.

K dispozici je rovněž elektronická přihláška, která je součástí tohoto webu - najdete ji zde.

       Přihláška do 6. ročníku