Zveme amatérské zpěváky na festival s mezinárodní účastí

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, vyhlašuje 4. ročník regionálního festivalu amatérského sólového zpěvu s mezinárodní účastí

 

O CENU LEOŠE JANÁČKA

Je určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a tvorbě českého hudebního mistra, kterého obdivují doma i na zahraničních koncertních a operních pódiích. Těšíme se na účast mladých amatérských zpěváků od 12 let výše, horní věkovou hranici jsme nestanovili. Rádi přivítáme rovněž zpěváky s handicapem - i oni mohou soutěžit od 12 let výše.

Festival se uskuteční 11. května 2018

na Lidové konzervatoři ve Wattově ulici č. 5 v Ostravě-Přívoze.

Přihláška v pdf. je k dispozici zde.

Festival se stal součástí celoměstských oslav 90. výročí úmrtí hudebního génia pod patronací Janáčkovy filharmonie Ostrava.


Lidová píseň a Leoš Janáček patří k sobě

 

Kultura a umění plní v industriální Ostravě řadu funkcí, ovlivňujících kvalitu života všech. Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, p. o., uspořádala s mimořádným ohlasem v předcházejících letech tři ročníky regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O CENU LEOŠE JANÁČKA. Nejinak je tomu i v tomto roce, kdy si připomínáme 90 let od úmrtí tohoto hudebního génia. Festival předznamenává také nový kulturní počin nadregionálního charakteru, kterým bude připravované sympozium pod názvem Ze zápisníku zmizelého (času) aneb Leoš Janáček známý i neznámý.

Festival je opět určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově  uznávaného  hudebního  skladatele a folkloristy Leoše Janáčka.                              

4. ročník se uskuteční v pátek 11. května 2018 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ul. č. 5, v Ostravě-Přívoze. 

Obsahem festivalu je předvést a rozvíjet pěvecké dovednosti amatérských zpěváků v interpretaci písňové tvorby a jeho východiskem zůstává zejména unikátní dílo světového skladatele a folkloristy Leoše Janáčka, jednoho z nejoriginálnějších českých hudebních skladatelů a zároveň největšího znalce lidové hudby slezského a moravského regionu, zejména pak Slovácka a Lašska, jak to dokládá jeho unikátní sběratelské dílo.

 

Cíle festivalu

 • důstojné připomenutí 90. výročí úmrtí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a vzdání holdu jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných
 • širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace
 • propagace města Ostravy v oblasti kulturních a uměleckých iniciativ
   

 

Popis projektu

   Čtvrtý ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O cenu Leoše Janáčka 2018 nabízí jedinečnou šíři soutěžních věkových kategorií, zapojuje též handicapované občany včetně seniorů a nabízí možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící získají nové pěvecké zkušenosti, nové kontakty a nepochybně ocení kouzlo písní Leoše Janáčka.
    Festival je soutěžní a jednokolový. Soutěží se v deseti kategoriích a v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Termín a místo konání

   Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz dne 11. května 2018 v celodenním režimu dle časového harmonogramu, který bude zpracován na základě přijatých přihlášek.

    Předkolo pro 6. až 10. kategorii se bude konat  v pátek 4. května 2018 tamtéž.

 

Soutěžní kategorie

    Všechny kategorie jsou určeny pouze amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují či nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

 1.    kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
 2.    kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
 3.    kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
 4.    kategorie – soutěžící od 29 do 49 let
 5.    kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)

 6.    kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
 7.    kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
 8.    kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
 9.    kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 do 49 let
10.   kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
 

Soutěžní repertoár

    Kategorie 1. – 10.

 

        Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 

 •    jedna povinná lidová píseň v úpravě Leoše Janáčka v úplném znění

             (výběr je možný ze sbírek MORAVSKÁ LIDOVÁ POESIE V PÍSNÍCH

                                                    UKVALSKÁ LIDOVÁ POESIE

                                                    SLEZSKÉ PÍSNĚ)

 • jedna volitelná vokální skladba (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Soutěžní podmínky

 1.     Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5.
      V kategoriích 6. – 10. pro handicapované účastníky tato povinnost
      není vyžadována
 2.     Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná
      jen v originální tónině. V kategoriích 6. - 10 pro handicapované
      tato podmínka není vyžadována.
 3.     Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.

           

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota je vždy složena z odborníků.

 

Realizační tým

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková       umělecká ředitelka a autorka festivalu

Mgr. Miloslava Soukupová            ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě,
                                                      vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu

Mgr. Dana Havlenová                    statutární zástupkyně ředitelky Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava,
                                                      webeditorka festivalových stránek

Ing. Ivana Litnerová                      produkční soutěže 

Bc. Veronika Weiserová                asistentka soutěže                    

Denisa Machotková                       asistentka soutěže

Alena Vyskočilová                         asistentka soutěže

Ing. Kateřina Theuerová               asistentka soutěže

Mgr. Zdeněk Pěček                        korepetitor

 

Přihlášení

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím níže přiložené přihlášky v pdf, kterou musí vyplněnou zaslat na adresu Lidové konzervatoře (Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., Wattova 5, Ostrava-Přívoz) nejpozději do 20. 4. 2018. Obratem obdržíte upřesňující informace a další pokyny.

K dispozici je rovněž elektronická přihláška, která je součástí tohoto webu - najdete ji zde.

       Přihláška do 4. ročníku festivalu

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.