Vážení přátelé zpěvu,

Radujme se, protože se opět blíží regionální festival  v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA 2024, a to již 9. ročník. 

Je určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově uznávaného skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k účasti. Vzhledem k tomu, že loňský 8. ročník byl opět velice kladně hodnocen a uskutečnil se v atmosféře přátelství a tvořivosti, doufáme v totéž.

Soutěžní den je je stanoven na pátek 17. května 2024 v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., Wattova ul. č. 5, 702 00  Ostrava-Přívoz. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 19. dubna 2024, buď v písemné podobě na přiloženém formuláři, nebo elektronicky na www.o-cenu-leose-janacka.cz.

Věříme, že 9. ročník festivalu, konaný v Roce české hudby, bude opět mimořádným setkáním milovníků zpěvu a písňové tvorby a že pro všechny zúčastněné přinese opět krásné hudební zážitky.

Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na Vás.

Vše dobré přeje Vaše Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 

 

 

Lidová píseň a Leoš Janáček patří k sobě

 

Ostrava nepochybně má – a vždy měla – obrovský tvůrčí a umělecký potenciál, který vycházel z přirozené hudebnosti obyvatel regionu. Potřeba vyjadřovat se hudebně, ať už zpěvem či prostřednictvím nějakého nástroje, nezaniká, právě naopak. Proto jsme náš festival založili a v této tradici chceme pokračovat. Právě touto cestou chceme umožnit amatérským zpěvákům, aby zdravě a kultivovaně mohli změřit své síly a schopnosti a poslechli si jiné zpěváky.

Festival je opět určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově  uznávaného  hudebního  skladatele a folkloristy Leoše Janáčka.                              

9. ročník se uskuteční v pátek 17. května 2024 v budově Lidové konzervatoře, Wattova ul. č. 5 v Ostravě-Přívoze. 

Jednotícím tématem našeho festivalu je již tradičně lidová píseň a tvorba vynikajícího a světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Byl to právě on, kdo neopakovatelným způsobem ve svých písňových cyklech lidovou píseň uchoval, oslavil a svým klavírním doprovodem geniálně rozvinul. Právě setkání s Janáčkovou písňovou tvorbou může být pro mnohé účastníky sice náročné, ale také inspirující. Rádi bychom jim během festivalu umožnili kontakt s profesionálními pěvci. Cenná pro mnohé účastníky jistě bude i možnost vyměnit si zkušenosti z výuky zpěvu, srovnání pěveckých technik či dalších zkušeností.

 

Cíle festivalu

 • důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a hold jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných
 • širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace
 • propagace města Ostravy v oblasti kultury a umění

 

Popis projektu

9.  ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O cenu Leoše Janáčka 2024 je unikátní šíří soutěžních věkových kategorií, zapojuje handicapované děti, občany a seniory. Navíc nabízí – díky účasti renomovaných pěvců a pedagogů v odborné porotě - možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící mají možnost získat také nové pěvecké zkušenosti a  kontakty.

Festival je soutěžní a jednokolový. Účastníci soutěží v deseti kategoriích, v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude podle potřeby připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, šanson, jazzová a populární píseň, operní, operetní a muzikálová árie) s vlastním doprovodem. Upozorňujeme, že písně Leoše Janáčka musí bý provedeny v originální tónině se všemi slokami.

 

Termín a místo konání

Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz v pátek 17. května 2024 v celodenním režimu podle časového harmonogramu, který bude zpracován na základě přijatých přihlášek.

 

Soutěžní kategorie

Všechny kategorie jsou určeny výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují, ani nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

 1. kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
 2. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
 3. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
 4. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let
 5. kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
 6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
 7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
 8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
 9. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let
 10. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
   

Soutěžní repertoár

    Kategorie 1. – 10.

 

       Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 • Jednu povinnou lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka (výběr ze sbírek Moravská lidová poesie v písních, Ukvalská lidová poesie, Slezské písně) v plném znění,
 • Jednu volitelnou vokální skladbu (lidovou píseň, umělou píseň, operní árii, operetní a muzikálovou árii, šanson, jazzovou a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Soutěžní podmínky

 1. Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované občany tato povinnost není vyžadována.
 2. Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině a se všemi slokami. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
 3. Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.
 4. Soutěžní repertoár musí na přihlášce obsahovat veškeré náležitosti, tzn. bez zkratek, jméno a příjmení skladatele v plném znění, originální název ad.

           

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota je složena z odborníků.

 

Realizační tým

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková       umělecká ředitelka a autorka festivalu

Mgr. Miloslava Soukupová            vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu, ředitelka LKMŠ, p. o.

Bc. Veronika Weiserová                 tajemnice soutěže, vedoucí Múzické školy

Ing. Robert Tovarňanský               produkční festivalu, statutární zástupce ředitelky LKMŠ                                               

Johana Andilová                            webeditorka  soutěže, personalistka LKMŠ  

Jana Ježowiczová                          asistentka soutěže         

Jarmila Golasová                           asistentka soutěže

Pavel Motloch                                 korepetitor

 

 

 

Odborná porota

PhD. Emília Sadloňová, předsedkyně poroty

MgA. Kamila Mazalová, členka odborné poroty

Ludmila Vašková, členka odboré poroty

Mgr. Jiří Klapka, člen odborné poroty

Libor Olma, člen odborné poroty

 

Přihlášení

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím níže přiložené přihlášky v pdf, kterou musí vyplněnou zaslat na adresu Lidové konzervatoře (Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., Wattova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz) nejpozději do 19. dubna 2024. Obratem obdrží upřesňující informace a další pokyny.

K dispozici je rovněž elektronická přihláška, která je součástí tohoto webu - najdete ji z de.

          

  Při hláška do 9. r očníku