4. ročník

Dne 11. května 2018 se v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o., uskutečnil 4. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu se soutěží O cenu Leoše Janáčka. Tato jedinečná kulturní událost, která si již našla místo mezi oceňovanými kulturními aktivitami na území města, se mohla uskutečnit díky dotaci statutárního města Ostravy.
 

Realizační tým festivalu:

doc. Mgr. Drahomíra Míčková – umělecká ředitelka a spoluautorka festivalu
Mgr. Miloslava Soukupová – spoluautorka a vyhlašovatelka projektu festivalu
Ing. Kateřina Theuerová – tajemnice soutěže
Ing. Ivana Litnerová – produkční festivalu
Mgr. Dana Havlenová – webeditorka festivalových stránek
Denisa Machotková, Alena Vyskočilová a Bc. Veronika Weiserová – asistentky festivalu
Mgr. Zdeněk Pěček - korepetitor festivalu

 

Odborná soutěžní porota:

MgA. Klemens Slowioczek – pěvec a hudební pedagog, dlouholetý sólista Komické opery v Berlíně
MgA. Grazyna Biernot – pěvkyně, členka Pražského filharmonického sboru, zakladatelka komorního sboru Martinů Voices
Mgr. Daniel Skála, Ph.D. - uznávaný cimbalista a spolupracovník různých hudebních souborů, hudební skladatel a pedagog
Mgr. Josef Fryščák - Mgr. Josef Fryščák je externím pedagogem hudebního oddělení Lidové konzervatoře v oboru sólový zpěv od roku 1975
Ludmila Vašková – uznávána zpěvačka lidových písní, spolupracovnice souborů Technik, Javořina, Soláň, Ensemble Flair
 
 
Soutěž byla koncipována jako jednokolová, odborná porota zhodnotila interpretaci jedné lidové písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.
Členové poroty ocenili přípravu festivalu a výkony zúčastněných amatérských zpěváků, vyzdvihli skutečnost, že soutěž nabízí neprofesionálním účastníkům soutěže vhodnou a zdravou konfrontaci. Porotci s nadšením zhodnotili šíři soutěžních kategorií, zejména v části určené handicapovaným zpěvákům.
Do deseti kategorií se přihlásilo celkem 52 soutěžících, z toho byli čtyři zpěváci se zdravotním postižením (8. a 9. kategorie). S uspokojením lze konstatovat, že úroveň jednotlivých vystoupení se stále zvyšuje.
 

Výsledky soutěže

1. kategorie (soutěžící od 12 do 14 let)

zlaté pásmo: Daniel Chmel, Adina Lajčíková
stříbrné pásmo: Lucie Duráková, Zuzana Kovalská
bronzové pásmo: Maria Krepkova, Martina Vykouřilová
 

2. kategorie (soutěžící od 15 do 17 let)

zlaté pásmo: Tomáš Buchta, Kristina Oravčíková, Lukáš Potoczný
stříbrné pásmo:  Hana Guziurová, Kateřina Ondrušová, Linda Vognarová
bronzové pásmo: Veronika Boráková, Kristýna Klečková, Barbora Majerová, Terezie Uhrová
 

3. kategorie (soutěžící od 18 do 28 let)

zlaté pásmo: Jakub Chromečka, Izabela Schimanietzová, Michaela Světlíková
stříbrné pásmo: Matěj Chmel, Kateřina Thomke, Sandra Vyvialová
bronzové pásmo: Lucie Býčková, Karolína Špačková
 

4. kategorie (soutěžící od 29 let do 49 let)

zlaté pásmo: Kateřina  Firleyová, Iva Svobodová, Barbora Synková
stříbrné pásmo: Renáta Navrátilová, Vladimír Ševčík
bronzové pásmo: Miroslava Trvajová, Jana Ulmanová
 

5. kategorie (soutěžící od 50 let výše)

zlaté pásmo: Aleš Zedník
stříbrné pásmo: Jarmila Černá
 

6. a 7. kategorie

nikdo nebyl přihlášen
 

8. kategorie (soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let)

zlaté pásmo: Šárka Brunclíková, Lukáš Chlumecký
 

9. kategorie (soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let)

zlaté pásmo: Martin Schindler

 

10. kategorie (soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let)

nikdo  nebyl přihlášen
 

Zvláštní cena poroty

Za přípravu posluchačů a klavírní doprovod: Mgr. Miroslava Vavrušová