Odborná porota

MgA. Kamila Mazalová, předsedkyně poroty

   Po studiu gymnázia a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě absolvovala Institut pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v oboru sólový  zpěv, v obou případech ve třídě doc. MgA. Drahomíry Míčkové.    V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod...

Mgr. et Mgr.Art Blanka Hrubá

Mgr. et Mgr.Art Blanka Hrubá je pedagožka, absolventka řady oborů. Své umělecké zkušenosti získala při studiu klavíru v komorní hře na Vysoké škole muzických umení v Bratislavě, při němž se zaměřila na práci se zpěváky, při studiu sólového zpěvu na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě a na...

Mgr. Daniel Skála, Ph.D.

    Uznávaný cimbalista, skladatel a sbormistr Daniel Skála studoval hru na cimbál mimo jiné na Lisztově akademii v Budapešti u výrazné pedagogické a hráčské osobnosti Ilony Szeverényi. Kromě cimbálu se Daniel Skála věnoval také studiu hudební kompozice na Janáčkově konzervatoři a...

Mgr. Klemens Słowioczek

Komorní pěvec, emeritní sólista Komische Oper Berlin, basbarytonista Klemens Słowioczek strávil většinu své práce v angažmá v Německu. Narodil se ve Stonavě na Těšínsku, v roce 1962 odmaturoval na polském reálném gymnáziu v Orlové, sólový zpěv vystudoval na ostravské konzervatoři u profesora Jiřího...

Libor Olma

    Po maturitě na Gymnáziu ve Slezské Ostravě pokračoval Libor Olma ve studiu na Státní konzervatoři v Ostravě. Po jejím absolvování působil deset let jako sólista činohry v Těšínském divadle v Českém Těšíně. V následujícím roce se stal sólistou operety Státního divadla v Ostravě...