Odborná porota

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková, předsedkyně poroty

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková působí v současné době jako vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze. Je členkou odborného kolegia ředitele Mezinárodního pěveckého centra v Karlových Varech. Pravidelně je zvána do porot národních i...

Ludmila Vašková

Zpěv a lidová muzika provází Ludmilu Vaškovou po celý život. „Nikdy jsem neměla ve zpívání velké ambice, jen mne zpívání hodně bavilo a těšilo,“ říká v rozhovoru pro Oko Beskyd Richarda Sobotky (19. 10. 2017). „Zpívání a hudbu všeobecně jsem totiž vždy považovala za samozřejmo.“ Prvním a...

MgA. Ivo Hrachovec

Sólista opery Národního divadla v Praze v oboru lyrický bas Ivo Hrachovec je vyhledávaným interpretem oratorních a koncertních děl. Pochází z Nového Jičína, na ostravské konzervatoři vystudoval klarinet u Petra Bohuše a sólový zpěv u docentky Drahomíry Míčkové, pod jejímž vedením pokračoval ve...

Mgr. Daniel Skála, Ph.D.

    Uznávaný cimbalista, skladatel a sbormistr Daniel Skála studoval hru na cimbál mimo jiné na Lisztově akademii v Budapešti u výrazné pedagogické a hráčské osobnosti Ilony Szeverényi. Kromě cimbálu se Daniel Skála věnoval také studiu hudební kompozice na Janáčkově konzervatoři a...

Mgr. Jiří Klapka

Mgr. Jiří Klapka je hudební historik, písničkář, moderátor, lektor vzdělávacích projektů pedagogických fakult Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity, působí jak externí vysokoškolský pedagog.     Zajímá se zejména o východoevropskou kulturu. Je autorem...

Barbora Baranová

Po absolutoriu sólového zpěvu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě studovala na Ostravské univerzitě obor Koncertní a operní sólový zpěv ve třídě doc. D. Míčkové. Zároveň vystudovala na Konzervatoři města Vídně obor „Musikalisches Unterhaltungstheater“.   V letech 2000–2002 působila jako...