Odborná porota

MgA. Kamila Mazalová, předsedkyně poroty

   Po studiu gymnázia a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě absolvovala Institut pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v oboru sólový  zpěv, v obou případech ve třídě doc. MgA. Drahomíry Míčkové.    V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod...

Mgr. et Mgr.Art Blanka Hrubá

Mgr. et Mgr.Art Blanka Hrubá je pedagožka, absolventka řady oborů. Své umělecké zkušenosti získala při studiu klavíru v komorní hře na Vysoké škole muzických umení v Bratislavě, při němž se zaměřila na práci se zpěváky, při studiu sólového zpěvu na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě a na...

Mgr. Daniel Skála, Ph.D.

    Uznávaný cimbalista, skladatel a sbormistr Daniel Skála studoval hru na cimbál mimo jiné na Lisztově akademii v Budapešti u výrazné pedagogické a hráčské osobnosti Ilony Szeverényi. Kromě cimbálu se Daniel Skála věnoval také studiu hudební kompozice na Janáčkově konzervatoři a...

Mgr. Klemens Słowioczek

Komorní pěvec, emeritní sólista Komische Oper Berlin, basbarytonista Klemens Słowioczek strávil většinu své práce v angažmá v Německu. Narodil se ve Stonavě na Těšínsku, v roce 1962 odmaturoval na polském reálném gymnáziu v Orlové, sólový zpěv vystudoval na ostravské konzervatoři u profesora Jiřího...

Mgr. Zdeněk Tofel

   Působí léta jako hudební redaktor, ale i pedagog a hudebník. Jeho praxe je spojena zejména s činností v Českém rozhlase Ostrava, svými pořady přispívá také do vysílání stanice Vltava a Dvojka. Jeho žánrové rozpětí je velice široké - od lidové písně a hudby přes world music, jazz,...