Odborná porota

Mgr. Klemens Słowioczek, předseda poroty

Komorní pěvec, emeritní sólista Komische Oper Berlin, basbarytonista Klemens Słowioczek strávil většinu své práce angažmá v Německu. Narodil se ve Stonavě na Těšínsku, v roce 1962 odmaturoval na polském reálném gymnáziu v Orlové, sólový zpěv vystudoval na ostravské konzervatoři u profesora Jiřího...

Ludmila Vašková

    Zpěv a lidová muzika provází Ludmilu Vaškovou po celý život. „Nikdy jsem neměla ve zpívání velké ambice, jen mne zpívání hodně bavilo a těšilo,“ říká v rozhovoru pro Oko Beskyd Richarda Sobotky (19. 10. 2017). „Zpívání, a hudbu všeobecně, jsem totiž vždy považovala za...

MgA. Grazyna Biernot

Grazyna Biernot absolvovala obor zpěv na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity v roce 2002 u doc. Mgr. Drahomíry Míčkové. Již během studií externě spolupracovala s operním sborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (1998–2002) a byla členkou a sólistkou souborů Adash...

Mgr. Josef Fryščák

    Mgr. Josef Fryščák je externím pedagogem hudebního oddělení Lidové konzervatoře v oboru sólový zpěv od roku 1975 (v letech 1982–1990 zde pracoval s interním úvazkem).Vystudoval Vyšší hudebně-pedagogickou školu v Ostravě ve třídě profesora Rudolfa Vaška (absolutorium r. 1958) a...

Mgr. Daniel Skála, Ph.D.

    Uznávaný cimbalista, skladatel a sbormistr Daniel Skála studoval hru na cimbál mimo jiné na Lisztově akademii v Budapešti u výrazné pedagogické a hráčské osobnosti Ilony Szeverényi. Kromě cimbálu se Daniel Skála věnoval také studiu hudební kompozice na Janáčkově konzervatoři a...