3. ročník

Dne 13. května 2017 se v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o., uskutečnil již 3. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu se soutěží O cenu Leoše Janáčka. Tato jedinečná kulturní událost se uskutečnila zejména díky dotaci Statutárního města Ostravy a dalších sponzorů.

 

Realizační tým festivalu:

doc. Mgr. Drahomíra Míčková – umělecká ředitelka a spoluautorka festivalu
Mgr. Miloslava Soukupová – spoluautorka a vyhlašovatelka projektu festivalu
Johana Andilová – tajemnice festivalu
Jiřina Malecová – produkční festivalu
Mgr. Dana Havlenová – webeditorka festivalových stránek a editorka festivalového bulletinu
Denisa Machotková, Alena Vyskočilová – asistentky festivalu
Mgr. Pavel Motloch - korepetitor festivalu

 

Odborná soutěžní porota:

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková - vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla v Praze
MgA. Grazyna Biernot – pěvkyně, členka Pražského filharmonického sboru, zakladatelka komorního sboru Martinů Voices
Mgr. Daniel Skála, Ph.D. - uznávaný cimbalista a spolupracovník různých hudebních souborů, hudební skladatel a pedagog
Mgr. Zdeněk Tofel - hudební redaktor Českého rozhlasu Ostrava
Mgr. Jiří Klapka - hudební historik a externí spolupracovník Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity
MgA. Klemens Slowioczek – pěvec a hudební pedagog, dlouholetý sólista Komické opery v Berlíně

 

Členové poroty ocenili kvalitní přípravu festivalu a výkony zúčastněných amatérských zpěváků, ocenili i fakt, že soutěž nabízí neprofesionálním soutěžícím zdravou konfrontaci, protože právě amatérští sóloví zpěváci nemívají mnoho příležitostí ukázat svoje schopnosti a talent. Porotci s nadšením zhodnotili šíři soutěžních kategorií, zejména v části určené handicapovaným zpěvákům.
 

Do deseti kategorií se přihlásilo celkem 57 soutěžících, z toho bylo sedm zpěváků se zdravotním postižením. To znamená, že oproti předchozímu ročníku se opět zvýšil počet zájemců o tento typ festivalového setkání. S uspokojením lze také konstatovat, že i kvalita jednotlivých vystoupení se oproti předchozím ročníkům zvyšuje.
Soutěž byla koncipována jako jednokolová, odborná porota zhodnotila interpretaci jedné lidové písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.


Výsledky soutěže

 

1. kategorie

zlaté pásmo: Kateřina Černá, Zuzana Kovalská, Maria Krepkova
stříbrné pásmo:  Lucie Duráková, Kryštof Novotný, Dana Paličková
bronzové pásmo: Kryštof Baran, Daniela Kroščenová, Barbora Moldříková

 

2. kategorie

zlaté pásmo: Kateřina Ondrušová, Petr Porubský, Izabela Schimanietzová, Linda Vognarová
stříbrné pásmo:  Veronika Čechalová, Tomáš Dvořák, Kristýna Klečková, Kristina Oravčíková, Terezie Uhrová
bronzové pásmo: Natálie Balášová, Michaela Borková, Tomáš Buchta, Matěj Chmel, Jakub Chromečka


3. kategorie

zlaté pásmo: David Krayzel
stříbrné pásmo:  Lucie Býčková, Michaela Světlíková
bronzové pásmo: Barbora Nováková, Veronika Tomková, Petr Usvald

 

4. kategorie

zlaté pásmo: Petr Berkus, Helena Ptáčníková, Barbora Synková
stříbrné pásmo:  Hana Iridiani
bronzové pásmo: Vojtěch Koubek

 

5. kategorie

zlaté pásmo: Aleš Zedník


9. kategorie

zlaté pásmo: Bronislava Gadzialová, Adéla Sadílková
stříbrné pásmo:  Petra Adámková, Mário Gerlich, Zuzana Kučerová, Silvie Marková
bronzové pásmo: cena nebyla udělena

6., 7., 8. a 10. kategorie

Nikdo nebyl přihlášen

 

 

výsledky 2017.pdf (96125)

O cenu Leoše Janáčka 2015 propozice.pdf (240945)


Soutěž se opět odehrála v přátelském a přívětivém ovzduší, k němuž přispěl laskavý přístup umělecké ředitelky festivalu doc. Mgr. Drahomíry Míčkové, která soutěž moderovala. Přehlídku amatérského pěveckého umu, věnovanou Janáčkovu géniu, kouzelným způsobem uzavřelo krátké závěrečné vystoupení dvou členů odborné poroty: MgA. Grazyna Biernot přednesla v nádherném provedení jednu z Janáčkových písní, jedinečným humorem
a bravurou pak oslovil účastníky festivalu svým vystoupením Mgr. Klemens Slowioczek.

 

Těšíme se na další ročník v roce 2018!