6. ročník 2020-2021

6. ročník nekonán z důvodů covidové pandemie a byl přesunut na rok 2021.
 
Dne 5. listopadu 2021 se v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o., uskutečnil 6. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu se soutěží O cenu Leoše Janáčka. Tato jedinečná kulturní událost, která si již našla místo mezi oceňovanými kulturními aktivitami na území města, se mohla uskutečnit díky dotaci statutárního města Ostravy.
 

Realizační tým festivalu:

doc. Mgr. Drahomíra Míčková – umělecká ředitelka a spoluautorka festivalu
Mgr. Miloslava Soukupová – spoluautorka a vyhlašovatelka projektu festivalu
Bc. Veronika Weiserová – tajemnice soutěže
Ing. Bc. Robert Tovarňanský – produkční festivalu
Johana Andilová, Denisa Machotková a Jarmila Golasová – asistentky festivalu
Mgr. Zdeněk Pěček - korepetitor festivalu

 

Odborná soutěžní porota:

MgA. Ivo Hrachovec – sólista opery Národního divadla v Praze v oboru lyrický bas
Sólista opery Národního divadla v Praze v oboru lyrický bas

Více zde: https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/odborna-porota/
Sólista opery Národního divadla v Praze v oboru lyrický bas

Více zde: https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/odborna-porota/
Sólista opery Národního divadla v Praze v oboru lyrický bas

Více zde: https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/odborna-porota/
MgA. Kamila Mazalová – operní a koncertní pěvkyně, členka uznávaných hudebních a pěveckých souborů (Collegium 1704, Tiburtina ensable)
Operní a koncertní pěvkyně, členka uznávaných hudebních a pěveckých souborů (Collegium 1704, Tiburtina ensable)

Více zde: https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/odborna-porota/
Mgr. Daniel Skála, Ph.D. - uznávaný cimbalista a spolupracovník různých hudebních souborů, hudební skladatel a pedagog
Mgr. Jiří Klapka - hudební historik, písničkář, moderátor, lektor vzdělávacích projektů pedagogických fakult Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity
Ludmila Vašková – uznávána zpěvačka lidových písní, spolupracovnice souborů Technik, Javořina, Soláň, Ensemble Flair
 
 
Soutěž byla koncipována jako jednokolová, odborná porota zhodnotila interpretaci jedné lidové písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.
Členové poroty ocenili přípravu festivalu a výkony zúčastněných amatérských zpěváků, vyzdvihli skutečnost, že soutěž nabízí neprofesionálním účastníkům soutěže vhodnou a zdravou konfrontaci. Porotci s nadšením zhodnotili šíři soutěžních kategorií, zejména v části určené handicapovaným zpěvákům
 

Výsledky soutěže

1. kategorie (soutěžící od 12 do 14 let)

zlaté pásmo: Anna Škobrtalová, Valérie Gajanová
stříbrné pásmo: Daniela Kerekešová, Alice Štěpánková
bronzové pásmo: Patrik Vlček
 

2. kategorie (soutěžící od 15 do 17 let)

zlaté pásmo: Jiří Štencel, Hana Šurkovská, Amálie Oravčíková
stříbrné pásmo:  Aneta Zlatušková, Tobiáš Zupko, Natálie Gapková
bronzové pásmo: Veronika Chuchmová, Aneta Schabjuková, Marie Slezáková
 

3. kategorie (soutěžící od 18 do 28 let)

zlaté pásmo: Tomáš Horečka, Tomáš Dvořák
stříbrné pásmo: Tomáš Dvořák, Dana Paličková, Matouš Šafrán, Anna Fojtáchová
 
 

4. kategorie (soutěžící od 29 let do 49 let)

nikdo nebyl přihlášen
 

5. kategorie (soutěžící od 50 let výše)

zlaté pásmo: Aleš Zedník
 

6. a 7. kategorie

nikdo nebyl přihlášen
 

8. kategorie (soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let)

zlaté pásmo: Lukáš Chlumecký
 

9. kategorie (soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let)

zlaté pásmo: Martin Schindler, Adéla Sadílková

 

10. kategorie (soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let)

nikdo  nebyl přihlášen