Sponzor festivalu

Organizátoři festivalu se soutěží O cenu Leoše Janáčka upřímně děkují
statutárnímu městu Ostrava

 

 

 za finanční příspěvek, který umožnil tuto kulturní událost připravit a uskutečnit v roce 2019.

Děkujeme a těšíme se na další ročníky!