9. ročník 2024

Vážení a milí přátelé,

velice se těšíme z Vašeho zájmu o 9. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA 2024. Předkládáme Vám proto základní informace o časovém rozvrhu soutěže, která se uskuteční v pátek 17. května 2024 v budově Lidové konzervatoře, Wattova 5 v Ostravě-Přívozu.

Harmonogram festivalu bude následující:

08.00-09.00    hod.    prezence účastníků

09.00-11.30    hod.    zahájení festivalu a 1. část soutěže

11.30-12.30    hod.    přestávka, porada odborné poroty                                                                                                       

12.30-14.30    hod.    vyhlášení vítězů z 1. části soutěže a 2. část soutěže

15.00-15.30    hod.    porada odborné poroty a vyhlášení vítězů z 2. části soutěže

Základní informace:

Cíle festivalu

 • důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a hold jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu;
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic;
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři);
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak znevýhodněných;             
 • širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace; 
 • propagace města Ostravy v oblasti kultury a umění.

Popis projektu

9.  ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O cenu Leoše Janáčka 2024 je unikátní šíří soutěžních věkových kategorií, zapojuje handicapované občany a seniory. Navíc, nabízí – díky účasti renomovaných pěvců a pedagogů v odborné porotě – možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící mají možnost získat také nové pěvecké zkušenosti a kontakty.

Festival je soutěžní a jednokolový. Účastníci soutěží v deseti kategoriích, v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude podle potřeby připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, šanson, jazzová a populární píseň, operní, operetní a muzikálová árie) s vlastním doprovodem. Upozorňujeme, že písně Leoše Janáčka musí být provedeny v originální tónině se všemi slokami.

 

Termín a místo konání

Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz v pátek 17. května 2024 v celodenním režimu podle časového harmonogramu, který bude konkretizován na základě počtu přijatých přihlášek.

Soutěžní kategorie

Všechny kategorie jsou určeny výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují, ani nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

 1. kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
 2. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
 3. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
 4. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let
 5. kategorie – soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
 6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
 7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
 8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
 9. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let
 10. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není     stanovena)
   

Soutěžní repertoár

Kategorie 1. – 10.:

Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 • Jednu povinnou lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka (výběr ze sbírek Moravská lidová poesie v písních, Ukvalská lidová poesie, Slezské písně);
 • jednu volitelnou vokální skladbu (lidovou píseň, umělou píseň, operní árii, operetní a muzikálovou árii, šanson, jazzovou a populární píseň) s vlastním doprovodem;
 • soutěžní program by neměl přesáhnout 4 minuty.

 Soutěžní podmínky

 1. Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované občany tato povinnost není vyžadována.
 2. Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině a se všemi slokami. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
 3. Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik cen bude uděleno. Porota je složena z odborníků.

Realizační tým

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková               umělecká ředitelka a autorka festivalu

Mgr. Miloslava Soukupová                    vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu,

            ředitelka LKMŠ, p. o.

Ing. Robert Tovarňanský                       produkční festivalu, statutární zástupce ředitelky LKMŠ

Bc. Veronika Weiserová                        tajemnice soutěže, vedoucí Múzické školy

Johana Andilová, DiS.                           webeditorka soutěže, personalistka LKMŠ  

Jana Ježowiczová                                 asistentka soutěže  

Jarmila Golasová                                  asistentka soutěže

Dominik Duda                                        korepetitor

 

Odborná porota

PhD. Emília Sadloňová, předsedkyně odborné poroty

MgA. Kamila Mazalová, členka odborné poroty

Ludmila Vašková, členka odborné poroty

Mgr. Jiří Klapka, člen odborné poroty

Mgr. Daniel Skála, Ph.D., člen odborné poroty

 

Přihlášení

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím níže přiložené přihlášky v pdf, kterou si podle potřeby mohou namnožit a vyplněnou pak zaslat na adresu Lidové konzervatoře (Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., Wattova 5, 702 00  Ostrava-Přívoz) nejpozději do 19. dubna 2024. Připravena je též elektronická verze, kterou naleznete na webových stránkách www.o-cenu-leose-janacka.cz/prihlaska/

Budete-li potřebovat další informace, volejte na tel. číslo 603 289 098. Velice se na Vás těšíme a věříme, že 9. ročník festivalu, konaný v jubilejním Roce české hudby, bude opět mimořádným setkáním milovníků zpěvu a písňové tvorby a že pro všechny zúčastněné přinese opět krásné hudební zážitky.                                                                          


Více zde: https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/

 

Se srdečným pozdravem

 

                                                            Mgr. Miloslava Soukupová

                                                                   ředitelka LKMŠ