Dne 7. května 2016 se v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o., uskutečnil již 2. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu se soutěží O cenu Leoše Janáčka. Tato jedinečná kulturní událost se uskutečnila zejména díky dotaci Statutárního města Ostravy a dalších sponzorů.

 

Realizační tým festivalu:
doc. Mgr. Drahomíra Míčková – umělecká ředitelka a spoluautorka festivalu
Mgr. Miloslava Soukupová – spoluautorka a vyhlašovatelka projektu festivalu
Bc. Veronika Weiserová – tajemnice soutěže
Jiřina Malecová – produkční festivalu
Mgr. Dana Havlenová – webeditorka festivalových stránek a editorka festivalového bulletinu
Johana Andilová, Denisa Machotková a Alena Vyskočilová – asistentky festivalu
Mgr. Zdeněk Pěček - korepetitor festivalu

 

Odborná soutěžní porota:
Mgr. Marta Infante Alexandre - světově uznávaná pěvkyně, která vystudovala Ostravskou univerzitu
Mgr. Daniela Štěpánová-Šimůnková - vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla v Praze
Mgr. Daniel Skála, Ph.D. - uznávaný cimbalista a spolupracovník různých hudebních souborů, hudební skladatel a pedagog
Mgr. Zdeněk Tofel - hudební redaktor Českého rozhlasu Ostrava
Mgr. Jiří Klapka - hudební historik a externí spolupracovník Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity

Všichni porotci ocenili kvalitní přípravu festivalu a zejména výkony zúčastněných amatérských zpěváků, kteří nemívají mnoho příležitostí ukázat svoje schopnosti a talent. Zejména pak vyzdvihli, že festival umožňuje kvalitní prezentaci handicapovaným zpěvákům. To - podle jejich slov, která zazněla na závěr 2. ročníku festivalu - dělá festival věnovaný Janáčkovu géniu unikátním.

 

Do deseti kategorií se přihlásilo celkem 51 soutěžících, z toho bylo sedm zpěváků se zdravotním postižením. Znamenalo to dvojnásobné zvýšení počtu účastníků oproti loňskému ročníku.

Soutěž byla koncipována jako jednokolová, pětičlenná odborná porota zhodnotila interpretaci jedné lidové písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

Výsledky soutěže
1. kategorie
zlaté pásmo: Natálie Balášová, Jakub Chromečka, Dana Paličková
stříbrné pásmo: Tomáš Buchta, Maria Krepkova
bronzové pásmo: Maria Chaleplisová, Penelope Kupiec, Anna Onderková, Johana Pazderová,  Jan Šobra, Zuzana Štiglincová

2. kategorie
zlaté pásmo: Dominik Krayzel, Lukáš Marek
stříbrné pásmo: Nicole Moravcová, Lukáš Potoczný, Michaela Světlíková, Natálie Sýkorová
bronzové pásmo: Dalibor Solana, Adina Večeřová

3. kategorie
zlaté pásmo: David Krayzel
stříbrné pásmo: Alena Bičánová, Barbora Nováková
bronzové pásmo: Marek Bukovjan, Lucie Býčková, Markéta Puigová, Petr Usvald

4. kategorie
zlaté pásmo: Pavla Burdková, Blanka Strakošová
stříbrné pásmo: Lenka Hniličková, Martin Šrubař
bronzové pásmo: Jana Hrušková

5. kategorie
zlaté pásmo: cena nebyla udělena
stříbrné pásmo: Tomáš Baleja, Alena Skotnicová
bronzové pásmo: Alena Neslaníková

6. - 7. kategorie
Nikdo nebyl přihlášen

8. kategorie
zlaté pásmo: Bronislava Gadzialová, Lenka Hubaczová, Lukáš Chlumecký, Martin Schindler, Sandra Vyvialová
stříbrné pásmo: Petra Adámková, Kateřina Srovnalová
bronzové pásmo: cena nebyla udělena

Všem oceněným účastníkům soutěže byly předány věcné ceny a upomínkové předměty s motivem Leoše Janáčka. Pro všechny zúčastněné bylo zajištěno občerstvení a nealkoholické nápoje.
Soutěž se odehrála v přátelském a přívětivém ovzduší, k němuž přispíval neformální a laskavý přístup umělecké ředitelky festivalu doc. Mgr. Drahomíry Míčkové, která soutěž moderovala a vystupujícím pomáhala zbavit se trémy. Pedagogové, kteří provázeli účinkující na soutěž, ocenili přátelskou formu soutěžního setkání, kvalitní organizační úroveň festivalu a vyslovili přání, aby festival se soutěží O cenu Leoše Janáčka pokračoval i v dalších ročnících.

Propozice 2016 (v pdf)
Ocenění soutěžících (v pdf)