5. ročník 2019

Dne 17. května 2019 se v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o., uskutečnil již 5. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu se soutěží O cenu Leoše Janáčka. Tato svébytná akce vznikla na podporu amatérského sólového zpěvu jako hodnotné verze využití volného času mládeže, dospělých a seniorů, včetně zpěváků se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných.

Letos pátý ročník nepochybně patří k událostem, které prohlubují dobré jméno města Ostravy jako místa, kde kultura a umění žijí a rozvíjejí se. V letošním roce se k účasti přihlásilo 68 zájemců, tedy o 16 víc než v loňském roce; do 6., 7. a 10. kategorie se nepřihlásil žádný účastník. Tato jedinečná kulturní událost se mohla uskutečnit díky dotaci statutárního města Ostravy.

Realizační tým festivalu:

doc. Mgr. Drahomíra Míčková – umělecká ředitelka a spoluautorka festivalu
Mgr. Miloslava Soukupová – spoluautorka a vyhlašovatelka projektu festivalu
Ing. Kateřina Theuerová – tajemnice soutěže
Ing. Ivana Litnerová – produkční festivalu
Mgr. Dana Havlenová – webeditorka festivalových stránek
Denisa Machotková, Alena Vyskočilová a Bc. Veronika Weiserová – asistentky festivalu
Mgr. Zdeněk Pěček - korepetitor festivalu

Odborná soutěžní porota:

MgA. Kamila Mazalová, předsedkyně poroty – operní a koncertní pěvkyně, členka uznávaných hudebních a pěveckých souborů (Collegium 1704, Tiburtina ensamble), spolupracuje se soubory Capella Mariana, Ensemble Phoenix Munich a Musica Aeterna
Mgr. et Mgr.Art Blanka Hrubá – pedagožka a hudební pedagožka, orientovaná na sólový i sborový zpěv, ale i na starou hudbu
Mgr. Daniel Skála, Ph.D. - uznávaný cimbalista a spolupracovník různých hudebních souborů, hudební skladatel a pedagog
Mgr. Klemens Słowioczek – pěvec a hudební pedagog, dlouholetý sólista Komické opery v Berlíně
Libor Olma – operetní a muzikálová pěvec

Jako organizátoři si nesmírně vážíme účasti renomovaných pěvců a pedagogů, kteří letos usedli v odborné porotě a kteří ocenili zejména šíři soutěžních kategorií a fakt, že festival je otevřen i handicapovaným zpěvákům.

Účast na soutěži a její realizace

Do vyhlášených deseti kategorií se přihlásilo celkem 68 soutěžících, z toho byli čtyři zpěváci se zdravotním postižením (8. a 9. kategorie). S uspokojením lze opět konstatovat,
že úroveň jednotlivých vystoupení stále roste.

Soutěž je koncipována jako jednokolová; odborná porota zhodnotila interpretaci jedné lidové písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

Prezentace Statutárního města Ostravy

V letošním roce se Lidové konzervatoři a Múzické škole, p. o., podařilo připravit
a realizovat 5. ročník festivalu s přispěním finanční dotace statutárního města Ostravy ve výši 20 tis. Kč (o 29 tis. Kč méně než v předchozím ročníku).

Organizace zajistila, aby sponzor byl kvalitně reprezentován – jednak vizuálně prostřednictvím banneru ve vstupní hale Lidové konzervatoře, jednak logem SMO, které bylo umístěno na všech materiálech, spojených se soutěží.

Poděkování za udělení dotace vyjádřila docentka Drahomíra Míčková před zahájením festivalové soutěže před nabitým sálem, význam podpory ze strany města zdůraznila rovněž Mgr. Miloslava Soukupová, vyhlašovatelka projektu a ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o.

Výsledky soutěže

1. kategorie

Zlaté pásmo: Adina Lajčíková, Eliška Nágelová, Jiří Štencel

Stříbrné pásmo: Daniel Chmel, Eliška Kuběnová, Amálie Oravčíková

Bronzové pásmo: Jan Čurda, Aleš Hutník, Daniel Chmel, Valerie Vavřinová

Zvláštní cena za interpretaci písní bez doprovodu: Patrik Vlček

2. kategorie

Zlaté pásmo: Maria Chaleplisová, Kristina Oravčíková

Stříbrné pásmo: Veronika Boráková, Františka Černá, Barbora Gilligová

Bronzové pásmo: Maria Krepková, Dana Paličková, Jiří Šejnoha

3. kategorie

Zlaté pásmo: Tomáš Buchta, Tomáš Dvořák, Tomáš Horečka

Stříbrné pásmo: Barbora Majerová, Kateřina Thomke, Linda Vognarová

Bronzové pásmo: Matěj Chmel, Ondřej Roubic, Michaela Světlíková, Kateřina Vajdová

Zvláštní cena za kultivovanou interpretaci písně Leoše Janáčka: Lukáš Potoczný

4. kategorie

Zlaté pásmo: Renáta Navrátilová, Vladimír Ševčík

Stříbrné pásmo: Martina Dvorská, Petra Legindi, Helena Hrachová

Bronzové pásmo: Lenka Polášková, Rita Resslerová

5. kategorie

Zlaté pásmo: Lech Gattnar, Zbyněk Neuwirth, Aleš Zedník

8. kategorie

Zlaté pásmo: Lukáš Chlumecký

9. kategorie

Zlaté pásmo: Šárka Brunclíková, Adéla Sadílková, Martin Schindler