Cíle festivalu

01.06.2015 16:50
  • podpora přirozené zpěvnosti
  • udržování a rozvíjení místních a regionálních tradic v interpretaci lašských, moravských a slezských lidových písní 
  • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu 
  • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
  • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením či jinak sociálně znevýhodněných
  • kulturní a umělecká konfrontace, porovnání úrovně dle věkových kategorií a také konfrontace mezinárodní.