Lidová píseň je základem národní kultury a identity

01.06.2015 16:49

Náš život je prosycen zpěvem a písněmi. Tradiční lidová hudebnost má své kořeny v dávné minulosti. Vzniká a žije na všech kontinentech, zachycuje myšlení a cítění lidí a ovlivňuje kulturní a sociální složky lidské podstaty.

V evropských zemích však hudební folklor v důsledku komercionalizace a povrchního  hudebního vkusu začíná mizet a toto kulturní bohatství je vážně ohroženo i u nás. Nové lidové písně a tance již prakticky nevznikají a ty původní jsou pouze uměle udržovány. Tento nepříznivý stav nás vede k hledání nových možností, jak tuto odvěkou potřebu přirozené lidské zpěvnosti oživovat, obrozovat a ovlivňovat.

Proto Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, p.o. vypracovala projekt, a to 1. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O CENU LEOŠE JANÁČKA, který finančně podpořily Statutární město Ostrava a Nadace Leoše Janáčka Brno. Tato mimořádná událost se uskuteční v sobotu 20. června 2015.

Obsahem festivalu je předvést a rozvíjet pěvecké dovednosti amatérských zpěváků v interpretaci písňové tvorby a jeho východiskem bude zejména unikátní dílo světového skladatele a folkloristy Leoše Janáčka, jednoho z nejoriginálnějších českých hudebních komponistů a zároveň největšího znalce lidové hudby slezského a moravského regionu, zejména pak Slovácka a Lašska, což dokládá jeho unikátní sběratelské dílo.