Libor Olma

Libor Olma

Po maturitě na Gymnáziu ve Slezské Ostravě pokračoval Libor Olma ve studiu na Státní konzervatoři v Ostravě. Po jejím absolvování působil deset let jako sólista činohry v Těšínském divadle v Českém Těšíně. V následujícím roce se stal sólistou operety Státního divadla v Ostravě (dnes NDM), ale stále hostoval i v Těšíně. V letech 2001–2004 byl angažován současně v NDM i v Těšínském divadle, posléze se však vrátil do souboru operety NDM, kde působí dodnes.
Během svého dlouholetého angažmá v Národním divadle moravskoslezském vytvořil množství hlavních i vedlejších rolí v operetách, v muzikálech.
 Příležitostně hostuje také v činoherním souboru NDM  i v opeře NDM a je pedagogem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.