MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková, předsedkyně poroty

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková, předsedkyně poroty

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková působí v současné době jako vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze. Je členkou odborného kolegia ředitele Mezinárodního pěveckého centra v Karlových Varech. Pravidelně je zvána do porot národních i mezinárodních soutěží, např. Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech, celostátního kola dětské pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže v Praze, Mezinárodní pěvecké soutěže Imricha Godina Iuventus Canti (Slovensko) a nejnověji česko-slovenské pěvecké soutěže Operní naděje, která je od roku 2014 prologem k Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, a mezinárodní soutěže Pražský pěvec. V minulosti se v roli porotkyně opakovaně účastnila Mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebníků v Praze či Mariánských Lázních.

    Zpěv  mgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková studovala na státní konzervatoři v Praze u profesorky Marty Boháčové a na AMU v Praze u docenta Reného Tučka a profesorky Jarmily Vrchotové-Pátové. Soukromě také studovala několik let u sólistky Staatsoper Berlin komorní pěvkyně Ludmily Dvořákové, a rovněž spolupracovala s profesorkou Svatavou Šubrtovou. Zúčastnila se četných mistrovských pěveckých kurzů, opakovaně u profesora Andreje Kucharského (Hochschule für Musik München).

    Od studentských let se věnovala koncertní činnosti, především v oblasti písňové, oratorní a kantátové tvorby. Koncertovala nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích – na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Polsku, Rakousku a v dalších zemích). Spolupracovala s významnými orchestry, sólisty, dlouhodobě koncertovala jako členka komorního tria Tre maestri da Boemia, spolupracovala s Pražským marimbovým triem, významným kytaristou a skladatelem profesorem Štěpánem Rakem a dalšími umělci.

    Hned po ukončení studií se začala MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková věnovat pedagogické činnosti, nejprve na Základní umělecké škole Praha 4, posléze na Konzervatoři Jana Deyla, kde působí od roku 1987 dodnes.  V letech 1991-96 vyučovala zpěv též na soukromé Pěvecké konzervatoři Praha, v letech 1995-2011 působila jako externí pedagog na konzervatoři v Pardubicích. V současné době působí také na ZUŠ Jižní Město v Praze.

    Absolventi MgA. Daniely Štěpánové-Šimůnkové dosáhli řady významných úspěchů v národních i mezinárodních pěveckých soutěžích, působí jako koncertní i operní umělci v České republice i v zahraničí nebo úspěšně působí v oblasti pedagogické na základních uměleckých školách a na konzervatořích. Opakovaně vyučovala jako lektorka mistrovských pěveckých kurzů v Praze, pořádaných Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.