MgA. Kamila Mazalová, předsedkyně poroty

MgA. Kamila Mazalová, předsedkyně poroty

   Po studiu gymnázia a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě absolvovala Institut pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v oboru sólový  zpěv, v obou případech ve třídě doc. MgA. Drahomíry Míčkové.
   V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod uměleckým vedením Václava Lukse uvádí zejména díla českého barokního génia J. D. Zelenky. Je rovněž členkou Tiburtina ensemble (umělecká vedoucí Barbora Kabátková), který se zabývá interpretací středověké hudby, zvláště gregoriánského chorálu a středověké polyfonie. Jako sólistka těchto souborů vystoupila na prestižních festivalech v tuzemsku i v Evropě a podílela se na vzniku mnoha CD.
   V současné době spolupracuje také se soubory Capella Mariana (Praha), Ensemble Phoenix Munich (Mnichov) a Musica Aeterna (Bratislava). Ve spolupráci s Monikou Knoblochovou (cembalo, kladívkový klavír) uvádí zejména písňovou literaturu klasicistního a raně romantického období (J. V. Tomášek, L. Koželuh, J. Haydn). V roce 2014 pro Český rozhlas společně natočily CD písní J. V. Tomáška.
   Jevištní operní příležitosti získala v produkcích Znojemského hudebního festivalu (J. Haydn: Svět na měsíci, A. Vivaldi: Dorilla in Tempe), NDM (A. Dvořák: Rusalka), ND Brno (B. Martinů: Juliette) a ND Praha (J. Zeyer: Radúz a Mahulena) a rovněž s Collegiem 1704 (Ch. W. Gluck: Le Cinesi).