PhD. Emília Sadloňová

PhD. Emília Sadloňová

Předsedkyně odborné poroty.

Odbor sólový spev vyštudovala na Konzervatóriu v Žiline pod vedením prof. Alojza Kubička. V štúdiu spevu pokračovala na JAMU v Brne u prof. Vlasty Linhartovej.  Spolupracovala s umeleckými telesami ako Komorná opera Miloša Waserbauera, Štátny komorný orchester, Symfonický orchester hl. mesta Praha FOK. Pre Slovenský rozhlas Banská Bystrica nahrala spolu s klavíristkou Dagmar Dubenovou cykly piesní s M. Schneidra - Trnavského, Ivana Paríka, J. Brahmsa. V jej koncertnom repertoári prevládali skladatelia obdobia romantizmu a hudby 20. a21. storočia. Už ako študentka konzervatória v Žiline sa úspešne sa zúčastnila súťaže M. Schneidra – Trnavského. Ako členka sekcie mladých slovenských koncertných umelcov   medzinárodnej speváckej súťaže  Mozartova Praha.  Jej pedagogická činnosť je spätá s Konzervatóriom v Žiline. K jej absolventom patria aktívni speváci v slovenských i zahraničných divadlách - Pavol Bršlík, Monika Fabiánová, Ivan Zvarík, Martin Mikuš, Stanislav Bartko, Miriam Žiarna, Dominika Krčištová, Stanislava Mihalcová. V rokoch 2003-2018 pôsobila ako pedagóg spevu, na Katedre hudby  Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. K jej pedagogickým aktivitám patria i medzinárodné workshopy. Od septembra 2019 je opäť pedagógom spevu na plný úväzok  na Konzervatóriu v Žiline, kde vyučuje   hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika PP a HOŠ, didaktika HOŠ, dejiny a literatúra HOŠ a interpretačný seminár. V roku 2008 založila na podnet poprednej slovenskej publicistky a hudobnej kritičky PhDr. Terézie Ursínyovej spevácku súťaž Rudolfa Petráka. Súťaž sa koná v dvojročnom cykle na Konzervatóriu v Žiline a jej operné finále v Dome umenia Fatra, sídla Štátneho symfonického orchestra. Za 20 rokov sa súťaž   vyprofilovala na jedinečnú  Medzinárodnú spevácku súťaž na území Slovenskej republiky. Od je vzniku je členkou jej organizačného týmu ako  riaditeľka súťaže.  8.ročníka súťaže sa v apríli v roku 2024 zúčastnili 111 spevákov.